Limes in de ruimte

Limes in de ruimte

Alles van de Limes wat zich aan het oog onttrokken in de Nederlandse bodem bevindt, dreigt door grootschalige ruimtelijke ingrepen verloren te gaan.

Er wordt in Nederland druk gebouwd aan nieuwe woonwijken, infrastructuur en industrieterreinen. Het Romeinse erfgoed moet daardoor op veel plekken wijken. Maar het wordt ook steeds vaker gebruikt om nieuwbouw een (historische) identiteit te geven. Zo worden de nieuwe bewoners aan een belangrijk hoofdstuk van onze vaderlandse geschiedenis herinnerd en aan de aanwezigheid van de Romeinen in hun directe woonomgeving.

Beschermen, graven en ontsluiten
Door de ontwikkeling van een gebied en bijbehorende graafwerkzaamheden worden weliswaar de schatten in de bodem verstoord, maar tegelijkertijd ook naar boven gebracht. Het publiek kan daardoor kennis maken de cultuur van de Romeinen 2000 jaar geleden. Door een speciale wet (het Verdrag van Malta genoemd) is het tegenwoordig verplicht om eerst archeologisch onderzoek te doen voordat er gebouwd wordt. Hierdoor kan er veel cultureel erfgoed worden gered.  

Voorbeelden in de praktijk
Bij de bouwwerkzaamheden in de Vinex-locatie Leidsche Rijn (Utrecht) kwamen diverse vondsten uit de Romeinse tijd naar boven waaronder een castellum, badhuis, schepen en delen van de Romeinse weg. Deze bijzondere vondsten waren voor de gemeente Utrecht aanleiding om op een aantal plaatsen in Leidsche Rijn het Romeinse verleden een plek te geven. Zo werd dwars door een appartementencomplex de ruimte open gelaten waar de Romeinse weg heeft gelopen. Ook is een deel van het Leidsche Rijn park ingericht met verwijzingen naar de Romeinse tijd, onder meer door de Romeinse weg en het badhuis opnieuw te markeren en te voorzien van informatiepanelen. www.castellumhogewoerd.nl

Ook in het centrum van Woerden is de Romeinse tijd weer tot leven gebracht. Bij de nieuwbouw van de parkeergarage en het bovenliggende winkelplein zijn teksten en grote, kleurrijke afbeeldingen aangebracht die uitleg geven over de aanwezigheid van de Romeinen in Woerden en de vondsten die in de afgelopen jaren zijn opgegraven. www.drive-in-museum.nl